Privacy statement

Privacy statement

Versie 1.0 – 25 mei 2018

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Inspiratiehuis Niks de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Voor vragen hierover mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen:

Inspiratiehuis Niks
Friesewal 73
8011 XE Zwolle
+31 6 23 58 17 18
info@inspiratiehuisniks.nl

Welke gegevens we verwerken

Inspiratiehuis Niks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Bij het contact opnemen via de website verwerken we je naam, e-mailadres, telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen. Voor het bestellen van een product in de webshop vragen we je om je naam, adres, postcode, plaats, e-mailadres en optioneel je telefoonnummer. Dit om het product van je bestelling op te kunnen sturen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inspiratiehuisniks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inspiratiehuis Niks neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspiratiehuis Niks) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inspiratiehuis Niks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 2 jaar voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inspiratiehuis Niks verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inspiratiehuis Niks gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Inspiratiehuis Niks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Organisatie

Cookie

Functie

Bewaartermijn

Defiant, Inc HODN Wordfence wfvt_3285189993 Cookie die helpt om de website te beschermen tegen indringers 2 weken
Google Analytics _gat Analytische cookie die websitebezoek meet 1 minuut
Google Analytics _gid Analytische cookie die websitebezoek meet 1 dag
Google Analytics _ga Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
Inspiratiehuis Niks PHPSESSID Deze cookie zorgt ervoor dat gegevens die u op onze website invoert bij elkaar blijven 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiratiehuis Niks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inspiratiehuisniks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Inspiratiehuis Niks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inspiratiehuis Niks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inspiratiehuisniks.nl

Wij maken gebruik van cookies

Maar enkel van functionele cookies om de site beter te laten presteren. Benieuwd hoe wij omgaan met jouw privacy? Lees hier ons privacy statement